Începând cu data de 20 mai 2015 vor fi deschise înscrierile pentru concursul de planuri de afaceri pe proiectul “Antreprenoriatul – ṣansa unui viitor mai bun pentru tineri”, ID POSDRU 149924, având ca beneficiar Consiliul Judeṭean Ilfov ṣi parteneri Asociaṭia Travel Focus ṣi Asociaṭia Excelsior. Metodologia de punctare ṣi de selecṭie a câṣtigǎtorilor poate fi vizualizatǎ aici.

Înscrierile se fac electronic pe site-ul www.25000euro.ro la rubrica “Înscriere plan”, iar planul de afaceri se depune online până la data data de 1 iunie 2015, ora 13:00. Același plan de afaceri pe care îl încărcați prin formularul de pe site trebuie trimis și în format fizic până la data de 2 iunie 2015, ora 13:00 (data poṣtei sau data depunerii la sediul CJ Ilfov), pe adresa Bucureşti, str. Gheorghe Manu nr. 18, sector 1, Consiliul Județean Ilfov, în atenția lui Tudor Vladâcenco – Proiectul „Antreprenoriatul – șansa unui viitor mai bun pentru tineri”.

Toate documentele trebuie încarcate online aici, dar trebuie trimise ṣi în format fizic într-un singur plic (planul de afaceri, copia CI semnatǎ, CV, Declaraţie de angajament privind asigurarea cofinanțării semnatǎ, Declaraţie de eligibilitate, conflict de interese și angajament semnatǎ, Declaraṭia privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal semnatǎ, Declaraṭia privind evitarea dublei finanțări semnatǎ) – declaraṭiile pot fi descarcate de aici. Mai multe detalii puteṭi afla de aici.

Este foarte important ca cele douǎ variante ale proiectului (online și fizic) să fie identice. Orice mică diferență ȋntre ele va duce la DESCALIFICAREA participantului.

Vǎ recomandǎm sǎ nu amânaṭi înscrierea pânǎ în ultimul moment pentru a evita o supra-aglomerare a serverului. În cazul în care serverul în ultima zi va fi supra-aglomerat, se acceptǎ depunerea documentelor doar în format fizic, dar direct la registratura Consiliului Judeṭean Ilfov ṣi doar pânǎ la ziua ṣi ora indicatǎ mai sus ṣi cu menṭiunea pe plic cǎ documentele au fost depuse exclusiv în format fizic din motive tehnice legate de site.

Vǎ rugǎm sǎ descǎrcaṭi de aici ṣi sǎ citiṭi cu atenṭie metodologia de selecṭie a câṣtigǎtorilor.