Pentru ȋnscrierea în concursul de planuri de afaceri al proiectului “Antreprenoriatul – ṣansa unui viitor mai bun pentru tineri”, ID POSDRU 149924, având ca beneficiar Consiliul Judeṭean Ilfov ṣi parteneri Asociaṭia Travel Focus si Asociaṭia Excelsior, este necesar a fi completate ṣi trimise, împreunǎ cu planul de afaceri, CV-ul ṣi copia dupǎ buletin, o serie de formulare:

■ Declaraţie de angajament privind asigurarea cofinanțării semnatǎ,
■ Declaraţie de eligibilitate, conflict de interese și angajament semnatǎ,
■ Declaraṭia privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal semnatǎ,
■ Declaraṭia privind evitarea dublei finanțări semnatǎ

Acestea se pot descǎrca de aici, apoi trebuie printate, completate, semnate ṣi scanate (toate 4 într-un singur document de tipul PDF, JPG, JPWG, PNG de maxim 2 MB). Fiṣierul respectiv trebuie încǎrcat apoi pe pagina de înscriere, alǎturi de celelalte documente, ṣi trebuie trimis ṣi în original, alǎturi de celelalte documente, asa cum este precizat in metodologie.

Puteṭi descǎrca cele 4 formulare de aici.