Pentru a va fi util in realizarea planurilor de afaceri pentru inscrierea la concursul de planuri de afaceri desfasurat pe proiectul POSDRU 149924, „Antreprenoriatul – sansa unui viitor mai bun pentru tineri”, va prezentam mai jos codurile CAEN eligibile pentru a fi finantate pe schema de minimis in urma concursului de idei pe care il vom dsfasura la inceputul lunii iunie. Va rugam sa tineti cont ca unul dintre aceste coduri CAEN trebuie sa fie cel principal pentru firma nou-infiintata de voi, pentru a avea sanse la a primi finantare.

Pentru a citi detalii suplimentare despre ce presupune fiecare dintre codurile CAEN de mai jos, va recomandam sa folositi si acest link.

Turism şi ecoturism

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590 Alte servicii de cazare

7911 Activităţi ale agenţiilor turistice

7912 Activităţi ale turSoperatorilor

7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

Textile şi pielărie

1310 Pregatirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1320 Producţia de ţesături

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu exceptia îmbrăcamintei şi lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare şi machete

1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1420 Fabricarea articolelor din blană

1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilorV prepararea şi vopsirea blanurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnasament

1520 Fabricarea încălţămintei

4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele

4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

4751 Comerţ cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate

4771 Comerţ cu amanuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 Comerţ cu amanuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

4782 Comerţ cu amanuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Lemn şi mobilă

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103 Fabricarea de saltele şi somiere

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii

4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat

4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor

4759 Comerţ cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a

9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

Industrii creative

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere

5811 Activităţi de editare a carţilor

5813 Activităţi de editare a ziarelor

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5819 Alte activităţi de editare

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5912 Activităţi de postSproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

5914 Proiecţia de filme cinematografice

5920 Activităţi de realizare a înregistrarilor audio şi activităţi de editare muzicală

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

7111 Activităţi de arhitectură

7220 CercetareSdezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

7410 Activităţi de design specializat

7420 Activităţi fotografice

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003 Activităţi de creaţie artistică

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329 Alte activităţi recreative şi distractive

9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

Industria auto şi componente

2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe şi compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetari

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Producţia de caroserii pentru autovehiculeV fabricarea de remorci şi semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

3020 Fabricarea materialului rulant

3312 Repararea maşinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 Repararea altor echipamente

4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

4532 Comerţ cu amanuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferenteV intreţinerea şi repararea motocicletelor

Tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţii

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru masură, verificare, control, navigaţie

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optică

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou

4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi soft areS ului

4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii

4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou

4741 Comerţ cu amanuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine

4742 Comerţ cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate

5829 Activităţi de editare a altor produse soft are

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii

6201 Activităţi de realizare a soft areSului la comandă

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor eb şi activităţi conexe

6312 Activităţi ale portalurilor web

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale

9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii

Sănătate şi produse farmaceutice

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

4773 Comerţ cu amanuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774 Comerţ cu amanuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate

7500 Activităţi veterinare

8610 Activităţi de asistenţă spitalicească

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală

8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată

8623 Activităţi de asistenţă stomatologică

8690 Alte activităţi referitoare la sănatatea umană

8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 Activităţi ale caminelor de bătrâni şi ale caminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

Energie şi management de mediu

2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

2811 Fabricarea de motoare şi turbine

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deşeurilor periculoase

3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activităţi şi servicii de decontaminare

Bioeconomie, biofarmaceuti şi biotehnologii

7211 Cercetare şi dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare şi dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie